Daiwa Power Carp X Power Kits

£44.99
List price: £45.00
Short description:
Daiwa Power Carp X Power Kits   Kits the following models Daiwa Power Carp X 7.5m Daiwa Power Carp X 9.5m Daiwa Power Carp X 11.50m Daiwa Power Carp X 13m
214133
2 item(s)
+

Daiwa Power Carp X Power Kits

 

Kits the following models

  • Daiwa Power Carp X 7.5m
  • Daiwa Power Carp X 9.5m
  • Daiwa Power Carp X 11.50m
  • Daiwa Power Carp X 13m